מפוחים לפינוי עשן

 

חברת חן בקרת אקלים מרכיבה ומייצרת מפוחים לפינוי עשן
מפוחים ל - 250 מעלות צלסיוס למשך שעתיים.
ול - 400 עלות צלסיוס למשך שעתיים.

לספיקות של 1250 - 146000 מק"ש.

מפוחים לפינוי עשן
160 יח' מפוחי גג דגם פרפר אל חוזר,
פעולה משולבת של אוורור העולמות ופינוי עשן