מפוחים רדיאליים

 

מפוחים לתעשיות השונות ולחומרים השונים לספיקת אויר של 500 - 225000 מק"ש ובלחץ של
5 - 2000 מ"מ עומד מים.