סינון אבסולוטי

 

מערכות סינון משולבים לקבלת סינון ברמה גבוהה אשר תואם את דרישות איכות הסביבה.
מערכות ממוחשבות עם ניקוי אוטומטי לקבלת תפעול מינימלי ושמירה על אורך חיי הפילטרים.
סוגי הפילטר השונים נקבעים על ידי מהנדסי חברתנו ומותאמים לגז/אבק שנפלט כתוצאה מהתהליך.