סקרברים לאבק

 

חן בקרת אקלים מתמחה בתכנון, בייצור ובהתקנה של יחידות לשאיבה ולסינון של אבק (סקרברים), על ידי שטיפה במעגל סגור - לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה.
הסקרברים נבנים בהתאם לדרישת הלקוח או נתוני השטח השונים אשר מכתיבים לחברתינו את החומרים שעלפיהם נבנה את הסקרבר.