סקרברים לגזים

 

חן בקרת אקלים מיישמת הפרדת חלקיקים תת מיקרונים, גזים בריכוזים נמוכים, וחלקיקים דביקים אשר מומסים בתמיסת הסקרבר (משטף).
עד ליעילות הפרדה של כ - 99.9%.