מפוחים לפינוי עשן לפי תקן 1001/7
מפוח אקסיאלי 350,000 מק"ש 2100 פאסקל